Hongarije wist zich na de omwenteling al snel politiek, maatschappelijk en economisch aan te passen aan de veranderde omstandigheden.  Op het gebied van de wijnbouw is Hongarije er in geslaagd om in tien jaar tijd de achterstand van minstens  vijftig jaar bijna volledig in te lopen. De Hongaarse wijnbouw stamt uit de tijd van de Romeinse keizer Probus (276 n. Chr.)